Ergonomija

Je znanost snovanja optimalnih izdelkov za človeško rabo. Pri tem upošteva lastnosti človeka, kot so višina, teža in razmerje telesnih segmentov, pa tudi informacije o človeškem sluhu, vidu, temperaturnih preferencah in tako naprej. Ergonomija je včasih opredeljena kot inženirstvo človeških dejavnikov.

Računalniki in z njimi povezani izdelki, kot so računalniške mize in stoli, so pogosto predmet ergonomskega oblikovanja. Mnogi uporabljajo te izdelke v dolgem, neprekinjenem časovnem obdobju, na primer na delovnem mestu. Če so ti izdelki slabo oblikovani ali neprilagojeni za uporabo, lahko privedejo do nepotrebne utrujenosti, stresa ali celo poškodbe uporabnika. www.whatis.techtarget.com

Dizajn

Je process oblikovanja načrta in standardov za izdelavo objekta, sistema ali merljivih človeških interakcij (denimo arhitekturnih načrtov, risb, poslovnih procesov, električnih stikalnih shem in šivalnih vzorcev). Dizajn (oz. oblikovanje) ima lahko na različnih področjih drugačen pomen. V nekaterih primerih se kot dizajn smatra tudi sama izdelava objekta (kot pri poeziji, inženirstvu, managementu, šifriranju in grafičnem oblikovanju).

Dizajn pogosto zahteva upoštevanje estetskih, funkcionalnih, ekonomskih in socialno-političnih dimenzij tako oblikovanega objekta, kot procesa oblikovanja. Vključuje lahko znatno količino raziskav, razmišljanja, modeliranja, interaktivnih prilagoditev in preoblikovanja. Snovani objekti so raznovrstni in vključujejo med drugim oblačila, grafične uporabniške vmesnike, stoplnice, celostne grafične podobe, poslovne procese in celo metode samega dizajniranja.